Tjohei! 
Engelsk springer spaniel
siden 1987

Vi har oppdrettet kvalitetsspringere i 27 år!

Heidi Fosberg

Grevlingvegen 24,
2030 Nannestad, Norge
Mobil: + 47 928 21 204
E-mail:
zelini@online.no

Sist oppdatert 02.01.18.
(planlagte kull)

INNEHAVER AV NKK's OPPDRETTERPRIS